SECOND HAND

ผลงานศิลปิน Zhanna Kadyrova ผลงานชื่อ ซีรีย์ ‘Second Hand’ เป็นผลงานที่เกิดจากการนำกระเบื้องเก่าจากทั่วโลกมาเล่าเรื่องราว

zhanna-kadyrova-second-hand-series-10
zhanna-kadyrova-second-hand-series-12
zhanna-kadyrova-second-hand-series-5
zhanna-kadyrova-second-hand-series-3