LANG BAUMANN INSTALLATIONS

Sabina Lang และ Daniel Baumann เริ่มร่วมงานกันตั้งแต่ปี 1990 โดยผลงานร่วมของทั้งสองเน้นแนวคิดของการรับรู้ ภาพลวงตา และ การแทรกผลงานใน พื้นที่สาธารณะ

2017-05_Up3_LeHavre_03XB
Lang-Baumann-Installations-01
Lang-Baumann-Installations-04
Lang-Baumann-Installations-06-800x600